Máy lọc nước nano chính hãng

Máy lọc nước gia đình

Máy lọc nước nano chính hãng

Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng chỉ trong đất
Trang chủ > Chưa được phân loại > Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng chỉ trong đất

Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng chỉ trong đất

Chì là một trong những nguyên tố thuộc kim loại nặng. Người ta thấy Pb trong cả ba môi trường: nước, không khí, đất. Trong đó hàm lượng Pb trong môi trường đất là nhiều hơn cả. Chì được tích tục vào đất từ nhiều nguồn khác nhau và ở mỗi loại đất thì hàm lượng Pb cũng khác nhau. Ở đất được hình thành từ đá Macma axits và trầm tích của sột, hàm lượng Pb thường cao hơn so với đất hình thành trên đá siêu bazơ. Đất có hàm lượng chất hữu cơ cao thì hàm lượng Pb cũng nhiều hơn so với đất ít chất hữu cơ. Đất chứa ưu thế khoáng illit và Monmorilonit thường có nhiều Pb. Hàm lượng Pb trong đất còn phụ thuộc vào trạng thái của đất:đất hình thành từ đá mẹ cò nguồn gốc từ núi lửa, ở nơi thoát nước tốt hàm lượng Pb < 0,05àg/g; còn ở nơi thoat nước kém là 0, 56àg/g Pb; đất hình thành từ các phiến Mica, ở nơi thoát nước tốt hàm lượng Pb là 0, 65àg/g còn ở nơi thoát nước kém hàm lượng Pb lên đến 3,1àg.

Vấn đề ô nhiễm kim loại nặng chỉ trong đất

Kim loại nặng khi đi vào môi trường đất đều biến đổi với các dạng khác nhau. Chì có thể là nguyên tố ít di động nhất trong các nguyên tố kim loại nặng. Cũng như các kim loại nặng Pb tồn tại trong đất chịu ảnh hưởng rất lớn của pH; chất hữu cơ, thế oxy hoá khử; oxit Fe, Mn, CEC…

Trong quá trình di chuyển ở môi trường, các ion kim loại nói chung và Pb nói riêng đều có sự biến đổi rõ rệt về tính chất lý học và hoá học, điều này hoàn toàn phụ thuộc vào môi trường mà ion kim loại đó di chuyển. Chì trong môi trường đất thường ở ba dạng chủ yếu: dạng hoà tan, lắng đọng trong các trầm tích và tích tụ trong cơ thể sinh vật. Ở dạng hoà tan Pb thường có trong nước thải sinh hoạt đặc biệt là nước thải công nghiệp. Khi pH của môi trường giảm xuống thì tính hoà tan của Pb tăng lên. Các hợp chất của Pb như Pb(CO3)2(OH)2 và PbCO3 sẽ hoà tan trong môi trường axớt. Độ kiềm của nước có thể giảm sự hoà tan của Pb, dạng PbCO3 sẽ ổn định với pH = 8-8,5. Tuy nhiên Pb còn tồn tại ở dạng hợp chất không tan như Pb(OH)2; PbCO3; PbO; PbS; PbSO4… dạng này sẽ được rơi lắng trong đất.

Tags :