Để lọc nước nhiễm phèn nên dùng máy lọc nước nào tốt nhất ?

1. Thế nào là nước nhiễm phèn ?

Nước nhiễm phèn thường là nguồn nước ở trên mặt đất, có nguồn gốc từ nước sông, nước hồ, nước ao hay kênh, rạch, thậm chí nguồn nước ngầm đều có thể bị nhiễm phèn mà chúng ta chưa hề biết tới.