Máy lọc nước nano chính hãng

Máy lọc nước gia đình

Máy lọc nước nano chính hãng

Lõi lọc 4 cân bằng I-on |
Trang chủ > Lõi lọc 4 cân bằng I-on

Lõi lọc 4 cân bằng I-on

IMG_1404

Giá cũ: VNĐ

Giá Mới:200.000 VNĐ

Cấp lọc 4: Lõi lọc cân bằng I-on chuyên dụng
Lõi lọc có khả năng cân bằng lại lượng I-on trong nước

IMG_1404

Cân bằng độ khoáng chất và pH của nước.
Thời gian sử dụng 20.000lít hoặc 2 năm

Tags :